Hvordan rense og vedlikeholde et akvarium?

Et akvarium må holdes rent og i orden både for at fiskene skal ha det bra og fordi du vil ha større glede av akvariet. Rent klart vann og fisker og planter som vokser og trives gjør et akvarium til et fantastisk skue og et vakkert møbel.

Her er noen tips til hvordan du kan få mest mulig ut av akvariet:

Vannkvaliteten

Riktig kvalitet på vannet er en forutsetning skal et akvarium fungere godt. Verdiene på pH, GH og nitrit må være riktig og derfor kontrolleres med jevne mellomrom. Vannet i et nyoppstartet akvarium må kontrolleres 4-5 ganger daglig den første tiden. Hver 14de dag er et riktig intervall når akvariet er stabilisert. Ca 30% av vannmengden bør skiftes hver 14de dag.

 

Riktig mengde fôr

Ikke fôr mer enn fiskene klarer å spise opp i løpet av noen minutter. Uspist fôr blir liggende på bunnen og forurense.

Se flere tips om fòr.

Hvordan har fiskene det?

Fiskene er en viktig kilde til informasjon om tilstanden i akvariet. Oppfører fiskene seg unormalt er det et tegn på at noe er galt. Se etter misfarging, utslett og unormalt utseende. Oppførselen er også viktig. Svømmer de normalt, spiser de?

 

Fjern slam og alger

Når du skifter vann skal du også rense bunnlaget i akvariet. Det gjør du med en slamklokke. Alger som har festet seg på glasset skraper du av, eller bruker en magnet som settes på hver side av glasset og dras bortover.

 

Plantene må gjødsles og stelles

Tilsett gjødsel av god kvalitet. Ved vannbytte er det veldig viktig å fylle etter gjødsel. Ikke overdriv med gjødselet, det er bedre med litt for lite enn litt for mye.

Fjern døde plantedeler. Klipp og tynn ut der plantene vokser for tett.

Hvordan lykkes med akvarieplanter?

 

Rens filteret

Filteret skal skiftes når det begynner å bli tett. Hvor ofte det skjer varierer fra akvarium til akvarium. Filterstørrelse og kapasitet samt hvordan ditt eget akvarium forurenser er de viktigste faktorene. Her må du prøve deg frem. Filteret inneholder mye næring og du trenger ikke skrubbe det rent, det holder med lett skylling.

 

Skift lysrør før de ryker

Både planter og fisker er følsomme for endringer i lysforholdene. Et lysrør mister styrken sakte men sikkert. Selv om du ikke legger merke til at de er blitt svakere bør de skiftes. Ikke skift alle på èn gang. Det er viktig med stabile lysforhold.

 

You may also like...