Hvilke problemer kan oppstå i et akvarium?

Det er mye som kan skje i et akvarium. Det kan oppstå sykdom, algeproblemer, ukontrollert sneglevekst og fiskedød. Hvilke tiltak er aktuelle?

Hvordan plante akvarieplanter?

Hvordan får du akvarieplantene til å trives? Hvor viktig er vannkvalitet, belysning, temperatur og riktig bunnlag? Akvarieplanter trenger mye næring og oksygen.

Hvordan rense og vedlikeholde et akvarium?

Hvordan få fisk og planter til å trives i akvariet? Hvor viktig er vannkvaliteten og riktig mengde fòr? Her er noen tips til hvordan du kan få mest mulig ut av akvariet.

Hvilket akvarium og utstyr skal du velge?

Det første du må tenke på er hvor du skal ha akvariet og hvor stort du kan ha. Husk at akvarier er tunge og underlaget må klare vekten. En bør

Tips til valg av fiskefôr til akvariefisk

Hvilke typer fòr har du å velge i? Pellets-tabletter. flakfòr, Levende fòr og Frossent fòr. Hvor ofte skal akvariefisk ha fòr og Hva med fòring når du er bortreist?