Kikkert: Hvilken type skal du velge? (Kjøpeguide)

Forstørrelse og lysstyrke er avgjørende

Styrken oppgis i tall (for eksempel 7 eller 8) som angir hvor mye nærmere du kommer objektet og ikke hvor stor forstørrelsen er. Et motiv på 800 meters avstand vil altså virke som det bare er 100 meter unna. Det andre tallet sier noe om lysstyrken, det vil si hvor mye lys linsen slipper inn. Er lysforholdene dårlige vil lysstyrken ha stor betydning for hvor mye du ser og hvor skarp objektet er ( jo høyere lysstyrke kikkerten har jo lysere blir kikkertbildet). Lysstyrken angis både som geometrisk lysstyrke (en matematisk betegnelse på kikkertens evne til å gjengi motivet under forskjellige lysforhold) og med skumringstallet

Hvilken type ryggsekk skal du velge?

 

Hvor bredt er synsfeltet?

Dette er oppgitt som synsfeltet kikkerten har på 1000 meters avstand. Jo større jo bedre. Jo mer du ser desto enklere er det å navigere.

 

Refleks i linsen

En kikkert har mange linser og refleksjonen i disse linsene gjør at mengden lys som trenger gjennom blir lavere. Antirefleks (coating) reduserer dette problemet. Uten noen form for antirefleksbehandling kan lysmengden reduseres med over 60%. Du bør derfor velge en kikkert med god antirefleksbehandling.

Se også: Kjøpeguide for hodelykt.

 

Fokusering

Det anbefales at kikkerten har individuell fokus på begge øynene. Det betyr at du ser skarpt på alle avstander over 20 meter.

Andre viktige ting du bør ta med i betraktning er vekten, om kikkerten er vanntett og hvor godt grep du har.

Hvilket førstehjelpsutstyr bør du ta med på tur?

SB